Sanfrecce Hiroshima
Sanfrecce Hiroshima
0 - 0
Sagan Tosu
Sagan Tosu
 
Hiệp 1: 0-0

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X