Nantes
Nantes
0 - 0
Rennes
Rennes
 
Hiệp 1: 0-0

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X