Hà Lan
Hà Lan
0 - 0
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
 
Hiệp 1: 0-0

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X